Nieuws

Vers van de Pers!

      Wat was er gebeurd? Had pa ... had hij ma geneutraliseerd?